Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.szaktars.hu felhasználói által az adatbázis használata során megadott, a rendszer üzemeltetői (Szaktárs Adminisztrátor”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a www.szaktars.hu használatához szükséges, az Szaktárs Adminisztrátor rendelkezésére hozzáférhető adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki közvetlenül a rendszerben, illetve a szoftver közvetítésével, önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét.

Adatok

A Szaktárs adatbázis bizonyos szolgáltatásai csak előfizetést követően vehetőek igénybe. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az intézményi és felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név, születési év és az email cím tekinthető személyes adatnak.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a személyre szabott szolgáltatás csak megfelelő jogosultság esetén legyen elérhető.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A szolgáltatásra előfizető intézmény vagy regisztrációjakor az egyéni felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Szaktárs Adminisztrátor a kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

A www.szaktars.hu üzemeltetője törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rendszer számítástechnikai eszközeinek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az adatbázisban tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Hozzáférés és adatmódosítás

A szolgáltatásra előfizető intézmény vagy felhasználó által megadott személyes adatok egy részét az Szaktárs Adminisztrátora módosítani tudja. A változtatásokat a rendszer nyomon követi.

Adatok törlése

A felhasználó a személyes adatok zárolását, azokhoz való nyilvános hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Szaktárs Adminisztrátortól.

Az adattárolás időtartama

A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik.

Biztonság

A www.szaktars.hu üzemeltetője által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adat harmadik fél számára nem hozzáférhető.

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van, keresse a szolgáltatást üzemeltető Arcanum Adatbázis Kft-t. Telefon: +36 1 4810900; E-mail: info@arcanum.hu