Akadémiai Digitális Archívum

[1] Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány - Értekezések, emlékezések 1.

Budapest, 1989

[2] Wolfram Ervin: Nedvesedés és folyadékadhézió, új válaszok régi kérdésekre akadémiai székfoglaló, 1982. szeptember 14. - Értekezések, emlékezések 2.

Budapest, 1982

[3] Balázs Sándor: Az ehető gombák termesztésének helyzete és lehetőségei, akadémiai székfoglaló, 1983. január 14.

Budapest, 1982

[4] Béll Béla: A légáramlás éghajlati jellegzetességei a Kárpát-medence térségében, akadémiai székfoglaló, 1983. január 17.

Budapest, 1982

[5] Borzsák István: A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon, akadémiai székfoglaló, 1983. jan. 24

Budapest, 1982

[6] Bozóky László: A megengedhető sugárterhelés szabályozásának elvi és gyakorlati kérdéseiről, akadémiai székfoglaló, 1983. febr. 16

Budapest, 1982

[7] Csikós-Nagy Béla: Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban, akadémiai székfoglaló, 1982. november 8

Budapest, 1982

[8] Damjanovich Sándor: Makromolekuláris dinamika és információtranszfer, akadémiai székfoglaló, 1982. október 5

Budapest, 1982

[9] Dimény Imre: A mezőgazdasági gépesítésfejlesztés eredményei és új irányai, akadémiai székfoglaló, 1982. december 1

Budapest, 1982

[10] Enyedi György: Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása, akadémiai székfoglaló, 1982. december 6

Budapest, 1984

[11] Flerkó Béla: LH - RH neuronrendszer, akadémiai székfoglaló, 1983. március 15.

Budapest, 1984

[12] Grasselly Gyula: A geokémiai kutatások helyzete és lehetőségei, akadémiai székfoglaló, 1983. március 14

Budapest, 1984

[13] Kálmán Béla: Szövegtan és tipológia, akadémiai székfoglaló, 1983. február 21.

Budapest, 1984

[14] Kornai János: Bürokratikus és piaci koordináció, akadémiai székfoglaló, 1983. április 16.

Budapest, 1982

[16] Kovács Ferenc: Az állathigiénia szerepe az állati eredetű élelmiszerek termelésében, akadémiai székfoglaló, 1982. december 3

Budapest, 1982

[17] Kulcsár Kálmán: A jogfejlődés sajátosságai, a jog mint eszköz, akadémiai székfoglaló, 1983. június 13.

Budapest, 1984

[18] Michelberger Pál: Járműgyártás és járműdinamikai kutatások, akadémiai székfoglaló, 1983 március 1.

Budapest, 1984

[19] Nagy Károly: Az elektromágneses sugárzás kvantumelmélete anizotrop közegekben, akadémiai székfoglaló, 1982. szeptember 29.

Budapest, 1984

[20] Nagy Péter: Az Árgirus-kérdéshez, egy megközelítési kísérlet körvonalai akadémiai székfoglaló, 1982. november 1.

Budapest, 1984

[21] Peschka Vilmos: Gondolatok a jog sajátosságáról, akadémiai székfoglaló, 1983. június 22.

Budapest, 1984

[22] Petrányi Gyula: Immunoplázia, immunotrófia, az immunológia másik oldala, akadémiai székfoglaló, 1983. január 25.

Budapest, 1984

[23] Prohászka János: Anyagminőség és termodinamikai bizonytalanság, akadémiai székfoglaló, 1983. április 20.

Budapest, 1984

[24] Révész Pál: Mennyire véletlen a véletlen?, akadémiai székfoglaló, 1982. november 1.

Budapest, 1984

[25] Szántay Csaba: Természetes szerves anyagok szintézise, akadémiai székfoglaló,

Budapest, 1984

[26] Vajda György: Kockázat és biztonság, akadémiai székfoglaló, 1982. november 20.

Budapest, 1984

[27] Hazai György: Fejlődési korszaktípusok és területi variánsok viszonya a török nyelv történetében, akadémiai székfoglaló, 1983. május 23.

Budapest, 1984

[28] Barta György: A földmag néhány sajátsága a Föld erőtereinek vizsgálata alapján, akadémiai székfoglaló, 1983. február 7.

Budapest, 1984

[29] Solymosi Frigyes: Katalitikus reakciók felületi köztitermékeinek kémiája, akadémiai székfoglaló, 1983. április 19.

Budapest, 1984

[30] Alföldi Lajos: Baktérium protoplasztok fúziója, perspektívák és problémák, akadémiai székfoglaló, 1982. november 16.

Budapest, 1984

[31] Hahn István: Álomfejtés és társadalmi valóság, Artemidorus Daldianus mint társadalomtörténeti forrás Akadémiai székfoglaló, 1982. december 22.

Budapest, 1985