Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[1] Frank, A. O.: The Philosophy of Virginia Woolf. A philosophical reading of the mature novels

Budapest, 2001

[2] Petőcz Éva: A nyelvi hiány fogalmának szövegtani értelmezése

Budapest, 2002

[3] Imrei Andrea: Oniromancia. Análisis de símbolos en los cuentos de Julio Cortázar

Budapest, 2002

[4] Farkas Á. I.: Will's son and Jake's peer. Anthony Burgess's Joycean Negotiations

Budapest, 2002

[5] Faix Dóra: Horacio Quiroga como autor implícito

Budapest, 2002

[7] Czetter Ibolya: Márai Sándor naplóinak nyelvi világa a retorikai alakzatok tükrében

Budapest, 2002

[8] Menczel Gabriella: Incipit y subexto en los cuentos de Julio Cortazár y Abelardo Castillo

Budapest, 2002

[9] Vasas László: Ahondar deleitando: lecturas del Lazarillo de Tormes

Budapest, 2002

[10] Nényei Judit: Thought Outdanced. The Motif of Dancing in Yeats and Joyce

Budapest, 2002

[11] Török Tamás: Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében

Budapest, 2002

[12] Cselik Ágnes: El secreto del prisma. La ciudad ausente de Ricardo Piglia

Budapest, 2003

[13] Jeney Éva: A metafora és az elbeszélés bölcselete. Paul Ricoeur irodalomelmélete

Budapest, 2003

[14] Gerse María: Niveles narrativos en Todo verdor perecerá de Eduardo Mallea

Budapest, 2003

[15] Janzer Csikós Dóra: „Four Mighty Ones Are in Every Man”. The Development of the Fourfold in Blake

Budapest, 2003

[16] Csikós Zsuzsanna: El problema del doble en Cambio de piel de Carlos Fuentes. Análisis narratológico

Budapest, 2003

[17] Lane, Richard J.: Functions of the Derrida Archive: Philosophical Receptions

Budapest, 2003

[18] Hansági Ágnes: Klasszikus - korszak - kánon. Historizáció és temporalitástapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban

Budapest, 2003

[19] Péteri Éva: Victorian Approaches to Religion as Reflected in the Art of the Pre-Raphaelites

Budapest, 2003

[20] Juhász Lajos: A közgazdasági feltételek és az agrárvállalkozások beruházási lehetőségei

Budapest, 2003

[21] Kállay G. Katalin: Going Home Through Seven Paths to Nowhere: Reading Short-stories by Hawthorne, Poe, Melville and James

Budapest, 2003

[22] Simon Zoltán: The Double Edged Sword: The Technological Sublime in American Novels between 1900 and 1940

Budapest, 2003

[23] F. Lassú Zsuzsa: Barátok és barátnők – Együtt és egymás ellen

Budapest, 2004

[24] Racsmány Mihály: A munkamemória szerepe a megismerésben

Budapest, 2004

[25] Wenszky Nóra: Secondary Stress in English Words

Budapest, 2004

[26] Bors Edit: Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti - pragmatikai elemzése

Budapest, 2004

[27] Nábrády Mária: Az érzelmek a tranzakcióanalitikus szemszögéből

Budapest, 2004

[28] Kiss-Gulyás Judit: The acquisition of English restrictive relative clauses by Hungarian learners of English

Budapest, 2004

[29] Pátrovics Péter: Az aspektus története és tipológiája

Budapest, 2004

[30] Németh Miklós: Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban

Budapest, 2004

[31] Mónos Katalin: Learner Strategies of Hungarian Secondary Grammar School Students

Budapest, 2004

  • 1
  • 2