A civilizációs betegségek kórtana (Budapest, 1969)

SÓS — GÁTI—CSAL AY — DÉSI A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK KORTANA A könyv mind a négy szerzője időszerűen „izgalmas” és széles néptömegeket érintő problémákkal foglalkozik. Sós József meghatározza a civi­lizációs betegségek fogalmát, fel­osztását és főbb kórokait, majd rátér a mezőgazdaságban, iparban és háztartásokban egyaránt gyor­san terjedő vegyszerek gondatlan kezeléséből eredő ártalmakra, ille­tőleg a közlekedési és települési adottságok egyéb veszélyeire. Ezen belül foglalkozik a rákbetegséggel, mint civilizációs ártalommal, s egy másik rendkívül aktuális témával: a felesleges gyógyszerszedés követ­kezményeivel. Gáti Tibor a hypertonia és szív­­izom-infarctus civilizációs okait kutatja, s az életkor, a táplálkozási tényezők, a kemizáció, a zaj- és rezgésártalmak szerepét vizsgálja e betegségek elterjedésében. Csalay László ismerteti a fekély­statisztikák alakulásában szerepet játszó tényezőket. Többek között analizálja a neurogen tényezők ulcerogen hatásának mechanizmu­sát, a gyógyszer-ulcusok pathome­­chanizmusát, a sport és az ulcus összefüggéseit. Dési Illés az idegrendszeri vizs­gálatoknak a civilizációs ártalmak megelőzésében játszott szerepét tárja fel. Ennek kapcsán bebizo­nyítja, hogy neurophysiologiai vizs­gálatokkal az általánosan alkal­mazott módszereknél sokkal ha­marabb kimutatható a még rever­­sibilis eltérés, amely a súlyosabb károsodást megelőzheti. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next