A kukoricatermesztés komplex gépesítése (Budapest, 1968)

A KUKORICATERMESZTÉS KOMPLEX GÉPESÍTÉSE Szerkesztette TÓSZEGI PÉTER A munka átfogóan ismerteti a kukorica termesztésével kapcsolatos valamennyi gé­pesítési problémát. Felöleli tehát mindhárom „kukoricatermék” (szemes takarmánykuko­rica, vetőmag- és silókukorica) előállítása érdekében végzendő műveletek teljes sorát, részletesen tárgyalja az egyes műveletek gépesítési lehetőségeit, valamint a korszerű műszaki és technológiai megoldásokat. A kukoricatermesztés géprendszerének ki­alakításához az anyagot vezető szerepet játszó hazai intézményeink műszaki fejlesz­tési és kísérleti vizsgálati eredményei, vala­mint a begyűjtött üzemi adatok szolgáltat­ták. A szerzői kollektíva tagjai hazai intéz­ményeink vezető munkatársai, a kísérleti és kutató tevékenység irányítói. A magyar eredmények összefoglaló ismer­tetése mellett a könyv kitér a műszaki fej­lesztés homlokterében álló időszerű problé­mák nemzetközi áttekintésére is. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next