A századok repertóriuma 1867-1975 - Folyóirat mutatók 5. (Budapest, 1987)

A SZÁZADOK REPERTÓRIUMA 1867-1975 Diószegi Mária és Kulcsár Erzsébet közreműködésével szerkesztette Pamlényi Ervin A kötet a Századok, a Magyar Történelmi Társulat közlönye, történettudományunk központi folyóirata 109 évfolyamának címanya­gát tartalmazza. A folyóiratban megjelent ta­nulmányokon, közleményeken, vitairatokon stb. kívül feltárja a Századok híranyagának jelentős részét is, emellett külön részben közli a megjelent ismertetések leírását. A repertórium címanyagát tematikai csopor­tosításban közli, így az olvasó egy helyen találja meg például az egy korszak művelődéstörténeté­re vagy a mohácsi ütközetre vonatkozó cikkeket, közleményeket. A folyóiratban megjelent il­lusztrációkat — arcképek, térképek, csatavázla­tok, pecsétek, címerek, pénzek stb. ábráit — külön mellékletek ismertetik. A kötetet köny­vészeti leírás egésziti ki. A repertórium használatát négy mutató könnyíti meg; ezek lehetővé teszik az egyes írások felku­tatását a szerzők neve, a címekben szereplő történeti és földrajzi nevek szerint is. Külön mutató tartalmazza a folyóiratokban ismertetett munkák szerzőit. A repertóriumot kutatók, oktatók, egyetemi hallgatók mellett haszonnal forgathatják minda­zok, akiket érdekel népünk múltja, történetírá­sunk fejlődése. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next