A tudományok története a Szovjetunióban. A Szovjetunió Tudományos Akadémiáján tartott előadások a műszaki, mezőgazdasági és a természettudományok történetéről (Budapest, 1950)

AKADÉMIAI 1TADÓ А Ж ЖЙМ ÍÖKIÉSE'ifS А 1ЖШТОМ0Ш

Next