Ádám Antal: A dunántúli elektromos vezetőképességanomália földtani és módszertani jelentősége, Akadémiai székfoglaló, 1990. szeptember 24. - Értekezések, emlékezések 89. (Budapest, 1992)

ÉRTEKEZÉSEK EMLÉKEZÉSEK ÁDÁM ANTAL A DUNÁNTÚLI ELEKTROMOS VEZETŐKÉPESSÉG ANOMÁLIA FÖLDTANI ÉS MÓDSZERTANI JELENTŐSÉGE AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next