Ádám Magda: Magyarország és a kisantant a harmincas években (Budapest, 1968)

ÁDÁM MAGDA MAGYARORSZÁG ÉS A KISANTANT A HARMINCAS ÉVEKBEN A magyar és külföldi forrásmunkák gazdag tárházát feldolgozó szerző a nemzetközi szakirodalomban elsőként vizsgálja Magyarország és a kisantant kapcsolatait a második világháború előtt. A könyv a Rajna vidék Németország által történt megszállásából indul ki, ez a történelmi pillanat volt ugyanis a második világháború előtti esemé­nyeknek egyik fordulópontja. Figyelemmel kíséri a mű a pozíciói­ban meggyengült kisantant államok különböző terveit, amelyek a Magyar­­országgal kapcsolatos politika újra­értékelését és a magyar—kisantant viszony mielőbbi normalizálását cé­lozták. Vázolja a magyar kormányok rezervált magatartása miatt mintegy másfél évig elhúzódó, 1937 elején indult tárgyalásokat, melyeknek jelen­tősebb állomásai a sinaiai, a genfi és a bledi értekezletek voltak. Tárgyalja a müncheni egyezményt és Csehszlová­kia teljes lerohanását, s rávilágít, miért nem sikerült a Duna menti kis államokat a függetlenségüket fenye­gető német imperialista veszéllyel szemben összefogni, miért tudta Hit­ler viszonylag könnyűszerrel realizálni a Drang nach Osten tervet. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom