Ágh Attila: „A német ideológia történetfelfogása (Budapest, 1976)

AKADÉMIAI KIADÖ • BUDAPEST A német ideológia történet felfogd** A német ideológiának különleges jelentősége van a marxizmus klasszikusai munkásságában, mert ez az egyetlen olyan munkájuk, amelyben meg­kísérelték a materialista történetfelfogás rend­szeres és átfogó kifejtését. Másrészt ez a mű 1845 1846-ban íródott, s így átmenetet jelent a marxizmus kialakulását tartalmazó fiatalkori munkák és az érett művek között. Ágh Attila behatóan foglalkozik A német ideo­lógia keletkezés- és hatástörténetével, és széles­körűen elemzi a materialista történetfelfogásnak A német ideológiába foglalt rendszerét. Marx és Engels történet-, illetve emberfelfogására kon­centrál: bemutatja a különböző társadalmi for­mák jellegzetes egyéneit, az emberrel és az emberi lényeggel kapcsolatos elméleteket és az elvont ember — konkrét ember kontrasztjában a kapitalizmus — kommunizmus korszakváltá­sát is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ISBN 963 05 0958 X ÁGH ATTILA Ánémet í idcolő&id történet felfogd!* ÁGH ATTILA

Next