Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer (Budapest, 1976)

Ágoston György A PEDAGÓGIA ALAPFOGALMAI ÉS A NEVELÉSI CÉLRENDSZER Ez a munka a neveléstudomány néhány alapvető elméleti problémá­jával foglalkozik, nevezetesen: a neveléstudomány alapfogalmainak rendszerével, a nevelési célrend­szerrel és a nevelés felépítményjel­legével. Mind olyan probléma, a­­melynek értelmezése meghatározza a neveléstudományi gondolkodás­­módot, és ezért nagymértékben befolyásolja a nevelésügy és a nevelés gyakorlati feladatainak meg­oldását is. A munka mind a peda­gógusjelöltek, mind a már működő pedagógusok szemléletmódjára és gyakorlati tevékenységére hatással lehet. Ugyanígy hasznos a közne­velési-közoktatási rendszer tervezé­sének elméleti megalapozásánál, a korunkban jelentkező új nevelési feladatok felismerésénél és megvaló­sításánál és a szocialista pedagógiától idegen nézetek elleni küzdelemben. A könyv vitára ösztönöz, és a szerző által felvetett kérdések további ku­tatására serkent. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next