Ahiezer A. I.: Kvantum elektrodinamika (Budapest, 1961)

A. Ahijezer V. Beresztyeckij KVANTUM ELEKTRODINAMIKA A könyv a szerzők 1953-ban meg­jelent azonos oímü könyvének máso­dik, 1959-ben teljesen átdolgozott ki­adásából készült fordítás. Már az első kiadás igen nagy sikert aratott mind a Szovjetunióban, mind külföldön, s az elméleti fizikusok állandóan hasz­nált kézikönyve lett. A második ki­adás az átdolgozott részeken kívül magába foglalja a témakörben 1953 óta elért eredményeket is. A mü a kvantumelektrodinamika következetes kiépítése során rész­letesen foglalkozik az elmélet általá­nos elvi kérdéseivel, nevezetesen a hullámterek általános relativisztikus elméletével, a Green-függvények el­méletével, a kovariáns perturbáció- számítással, a szórásmátrixszal, renor- málással. Nagy helyet foglalnak el a kötetben a kísérleti és elméleti kutató­kat egyaránt érdeklő alkalmazások. A műnek jelentős értéke, hogy a szer­zők a számításokat egységes eljárással, kovariáns módon végzik el, miközben rámutatnak az elmélet alkalmazható - ságának határaira is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom