Alekszandrov, Pavel Sergeevič - Kolmogorov, Andrej Nikolaevič: Bevezetés a halmazelméletbe és a függvénytanba. 1. r. Bevezetés a halmazok és függvények általános elméletébe (Budapest, 1952)

^l i m п пт ÍM Щшш 1 ш УУ И| «г PJyf & |it|k Ща щвд КШЖМШла Ц й§ И1Щ1|и;кУ{»1Ь|и! iea>i! ШО i и fliitSf ffifi И ilfliiiiilffliiiili

Next

/
Oldalképek
Tartalom