Almásy Gedeon et al.: Bonyolult műveleti egységek matematikai szimulációja - A kémia újabb eredményei 15. (Budapest, 1973)

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 16. kötet A kötet Benedek Pál és mun­katársai „Bonyolult műveleti egységek matematikai szimulá­ciója” című munkáját tartal­mazza. Az olvasó e tanulmány alapján képet alkothat magának arról, milyen lehetőségeket kínál az elektronikus számítógép hasz­nálata a kémiai technológiában. Megismerkedhet a szerzők által a fizikai-kémiai mennyiségek számítására használt módsze­rekkel, valamint az egyedi mű­veletek szimulációjára kidolgo­zott matematikai modellekkel, s végül láthatja, hogyan lehet egy-egy teljes kémiai technoló­giai vonal stacionárius működé­sét szimulálni a SIMUL-rendszer segítségével. A szerzők a SI­MUL-rendszer kidolgozásáért 1970-ben az Akadémiai Díj I. fokozatát kapták. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom