Ambrus Béla: Cynipida -gubacsok - Cecidia Cynipklarum - Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae 116. (Budapest, 1974)

A XII. kötethez tartozó valamennyi füzet borítólapjának beszolgáltatása ellené­ben a kötet kemény kötéstábláját bárme­lyik könyvesbolt kiadja. Szerkesztő bizottság: 1965-ig: Dr. Boros István, Dr. Dudich Endre (elnök), Dr. Kotlán Sándor, Dr. Soós Lajos és Dr. Székessy Vilmos (szerkesztő) 1965-től: Dr. Balogh János, Dr. Jermy Tibor, Dr. Kaszab Zoltán (főszerkesztő), I Dr. Kolosváry Gábor |, | Dr. Kotlán Sándor | (elnök) és Dr. Steinmann Henrik A kézirat a szerkesztő bizottsághoz 1972. XI. 18-án érkezett Lektorálta: DR. SZELÉNYI GUSZTÁV Az ábrákat Kerekes Menyhértné rajzolta A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Szerkesztésért felelős: Dr. Jolsvay Alajos — Műszaki szerkesztő: Erdősi Katalin Terjedelem: 10,5 A/5 ív AK 28 к 7477 74,91 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernét György

Next

/
Oldalképek
Tartalom