Ambrus Zoltán: Ambrus Zoltán levelezése - Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 6. (Budapest, 1963)

AMBRUS ZOLTÁN LEVELEZÉSE Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta FALLENBÜCHL ZOLTÁN (Űj Magyar Múzeum 6.) E gyűjtemény 517 levelet tar­talmaz, túlnyomórészt az Amb­rus Zoltán hagyatékában levő és az irodalomtörténészek előtt eddig ismeretlen levelezésanyag­ból. A bőséges jegyzetanyaggal ellátott kötet új fényt vet Ambrus Zoltán írói és kritikusi működésére és nemzeti színházi igazgatói szerepére. Bemutatja a levelek tükrében Ambrus életútját és egyéniségét, ugyan­akkor elénk tárja öt évtized irodalmi életének számos ke­véssé ismert, érdekes mozzana­tát is. A kötet méltán tart számot az irodalom-, kultúr- és színház­történészek, pedagógusok, egye­temi hallgatók, valamint a szá­zadforduló és a század elejének irodalmi élete iránt behatób­ban érdeklődő olvasóközönség figyelmére. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom