Andics Erzsébet (szerk.): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben 1. Tanulmány. Iratok 1844. július 4. - 1848. március 12. Kiegészítő iratok a 2. és 3. kötethez. - Magyarország újabbkori történetének forrásai (Budapest, 1981)

A NAGYBIRTOKOS ARISZTOKRÁCIA ELLENFORRADALMI SZEREPE 1848—49-BEN összegyűjtötte, szerkesztette és a bevezető tanulmányt irta ANDICS ERZSÉBET I. kötet TANULMÁNY IRATOK 1844. július 4, —1848. március 12. KIEGÉSZÍTŐ IRATOK a II. és III. kötethez Ezzel a kötettel válik teljessé „A nagybirtokos arisztokrácia ellen­­forradalmi szerepe 1848 - 49-ben” című háromkötetes iratgyűjtemény, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb forráspublikációja. A budapesti, bécsi, prágai, leningrádi, moszkvai és más levéltárakban több évtize­des munkával összegyűjtött kút­fők a magyar reformkor és forra­dalom eddig homályban maradt kérdéseit világítják meg. A kötetek megjelenési sorrendje: a II. kötet 1962-ben, a III. kötet 1965-ben je­leid meg, és csak végezetül lát nap­világot ez az 1. kötet a bevezető tanul­mánnyal és a kiegészítő iratokkal. A kutatás a magyar és részben a vele kapcsolatos eurúpai reakció ténykedéséről lebbenti fel a fáty­lat, megmutatja 1848-49-es for­ral (almunk és szabadságharcunk „másik oldalát”, azokat a hazai és részben külföldi ellenséges erőket, amelyeknek túlsúlya a haladás és nemzeti függetlenség ügyét akkor elbuktatta. Az egykorú hivatalos jelentések felszínre hozzák a népi ellenállás, a forradalmi gerillahar­­eok és akciók eddig ismeretlen tényeit is. Az idegen nyelvű iratokat ma­gyar nyelvű tartalmi kivonattal kö­zöljük. Mind a három kötetre kiter­jedő részletes név- és tárgymutató segíti az eligazodást. AKADÉMIAI KIADÓ IUT DAPE8T ISBN 963 05 2090 7 (I. kötet) ISBN 963 05 2089 3 (összkiadás)

Next

/
Oldalképek
Tartalom