Andics Erzsébet (szerk.): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben 3. Iratok. 1849. - 1950 április - Magyarország újabbkori történetének forrásai (Budapest, 1965)

A NAGYBIRTOKOS ARISZTOKRÁCIA ELLENFORRADALMI SZEREPE 1848-49-BEN III. kötet Összegyűjtötte és szerkesztette AKDICS ERZSÉBET A mű az 1848 — 49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb forráspubli­kációja. A budapesti, bécsi, prágai, leningrádi, moszkvai és más levéltárakban közel két­­évtizedes munkával összegyűj­tött kútfők a magyar reformkor és forradalom eddig teljesen homályban maradt oldalait vi­lágítják meg. A jelen harmadik kötet a győzelmes tavaszi hadjárat, a cári intervenció, majd az azt követő vereség és az ellenforra­dalmi megtorlás korszakát öleli fel. Az egykorú forrásanyag fel­tárja az ország legmagasabb egyházi és világi méltóságainak: politikai és katonai együttmű­ködését az osztrák császári és az orosz cári szoldateszkával a magyar nép szabadságharcának vérbefojtására. Az egykorú hi­vatalos jelentések a népi ellen­állás, a forradalmi guerillahar­­cok és akciók eddig nem ismert tényeit is felszínre hozzák. Az idegen nyelvű iratokat magyar nyelvű tartalmi kivo­nat, magát a könyvet részletes név- és tárgymutató és a leg­érdekesebb iratok fakszimiléi egészítik ki. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom