Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés - Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 18. (Budapest, 1984)

Angelusz Erzsébet FILOZÓFIA ANTROPOLÓGIA NEVELÉS Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 18. Angelusz Erzsébet azzal az időszerű problé­mával foglalkozik, hogy miképpen kell, illetve miképpen lenne célszerű az antropológia el­veit és módszertani eredményeit érvényesíteni a neveléstudományban és az iskolai nevelésnél tágabb, a szocializáció egészét átfogó gyakor­lati nevelő tevékenységben. Témájának ak­tualitása mellett szól, hogy korunkban, a tudományos-technikai forradalom korában, megnövekedett az emberi tevékenységnek, a személyiségnek a szerepe, s ebből következő­en a személyiség tervszerű alakítása, nevelése egyre fontosabbá válik. A szerző e kötetben kifejtett álláspontja szerint az ezzel foglalko­zó szaktudomány nem nélkülözheti az antro­pológia szemléletmódját és eszköztárát. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom