Apáczai Csere János - Lázár György (szerk.): Magyar enciklopédia. 1. Logika - Apáczai Csere János művei 1. (Budapest, 1959)

APÁCZAI CSERE JÁNOS MAGYAR ENCIKLOPÉDIA Szerkesztette: LÁZÁR GYÖRGY Közel háromszáz éve — 1659 Szilveszterén — halt meg Apá­czai Csere János, a nagy magyar pedagógus ; de ha nemes alak­ját kegyelet veszi is körül, leg­fontosabb alkotásai még most, trioentenáriumának küszöbén is csak félig-ismertek vagy éppen teljesen ismeretlenek. Főműveként a „Magyar Encik­lopédiát” tartják számon ; de e munkának első és legfontosabb harmada, amely a logikai és az elemi matematikai tudomá­nyokat öleli fel, ma már a logika vagy a matematika szakembere számára is teljesen érthetetlen. Apáczai nyelvújító forradalmát ugyanis 1711-ben eltemette nem­zeti függetlenségünk ügyének bukása, így folytatás nélkül maradt nyelvújítási kísérlete feledésbe merült s ez a feledés elsősorban Apáczai legelvon­­tabb, logikai és matematikai szövegeit tette érthetetlenekké. Ezek csak most, e kritikai ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom