Aradi Mátyás Pál: Bögölyök. Tabanidae - Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae 37. (Budapest, 1958)

A XIV. kötethez tartozó valamennyi füzet borítólapjának beszolgáltatása ellené­ben a kötet kemény kötéstábláját bármelyik könyvesbolt kiadja. Az ábrákat Csiby Mihály készítette A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Szerkesztésért felelős: Jolsvay Alajos. — Műszaki felelős: Szöllősy Károly Kézirat beérkezett : 1958. I. 5. — Terjedelem : 4 (A/5 ív) 44314/58 Akadémiai Nyomda, В jdtpest — Felelős vezető : Bernát György

Next

/
Oldalképek
Tartalom