Aradi Nóra (szerk.): Magyar művészet, 1890-1919. 2. - A magyarországi művészet története 6/2. (Budapest, 1981)

A MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET TÖRTÉNETE Főszerkesztő Aradi Nóra 6. kötet MAGYAR MŰVÉSZET 1890-1919 Két részben Szerkesztette Németh Lajos Ez a sorozat a magyarországi művészet fejlődéstörténetének eddigi legnagyobb sza­bású feldolgozása, amely a legújabb kutatá­sok kritikai értékelésén alapszik. Részletesen ismerteti a magyarországi, majd a 19. szá­zadtól kezdve a kialakuló magyar nemzeti művészet emlékanyagát, eligazít a művek és alkotóik fő adatai, bibliográfiája tekinteté­ben, és gazdag, részben színes képanyaggal illusztrálja a tárgyalt művészeti korszako­kat. A nyolc kötetre tervezett sorozat időben elsőként megjelenő 6. kötete az 1890 1919 közötti időszak építészetének, képző-, ipar­és fotóművészeiének fejlődését mutatja be. A kor művészete a historizmus, az akadé­­mizmus és az eklektika válságától a natura­lizmus, az impresszionizmus és a szecesszió sajátos magyar változatán át a premodern építészet és az avantgarde művészet kibon­takozásáig ível. A kötet megkísérli enciklo­pédikus gazdagságában bemutatni a ma­gyar művészetnek e rendkívül összetett és egyetemes érvényű értékeket teremtő kor­szakát, és körvonalazza helyét az európai fejlődésben. Elemzi a kor művészetét meg­határozó társadalmi tényezőket, a művésze­ti élet intézményeit, környezetkultúráját, a művészeti oktatás, a műkritika helyzetét, és nyomon követve a művészet belső mozgá­sát. stílusalakulását, monografikus mód­szerrel mutatja be a kor művészetét repre­zentáló egyéniségek tevékenységét. A leg­újabb tudományos kutatások eredményeire támaszkodó művészettörténeti elemzést bő irodalomjegyzék. 32 színes tábla. 213 szö­vegközti kép és 1222 reprodukciót tartal­mazó képkötet egészíti ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom