Aradi Nóra (szerk.): Magyar művészet, 1919-1945. 1. - A magyarországi művészet története 7/1. (Budapest, 1985)

A MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET TÖRTÉNETE Főszerkesztő Aradi Nóra 7. kötet MAGYAR MŰVÉSZET 1919-1945 Két részben Szerkesztette Kontha Sándor A nyolc részre tagolódó sorozat időben másodikként megjelenő 7/1- II. kötete a Tanácsköztársaság leverésétől a felszaba­dulásig tárgyalja a magyar építészet, festé­szet, szobrászat, iparművészet, valamint a fotózás hazai történetét. A nehéz politikai és gazdasági körülmények, a művészeti életet sem kímélő megrázkódtatások ellenére a korszak magyar művészetének szinte min­den műfajában maradandó értékek szület­tek. A történelem viharai és a formabontó századeleji izmusok után Európa szerte bi­zonyos lehiggadás volt tapasztalható. A hagyományokhoz való kapcsolódás, az értékőrzés programja, az elért eredmények összegzése a hajdani lázadók számára is igen fontossá vált. A mű a fontosabb események­re, összefüggésekre és életművekre kon­centrálva mutatja be művészetünk e rövid, de eredményekben gazdag periódusát. A szövegkötet a fenti művészeti ágak egész problémakörét felölelő fejezetek mellett több mint kétszáz alkotó életművét, illetve e korszakbeli tevékenységét ismerteti részlete­sebben, 190 dokumentum értékű fotóval, valamint 32 színes tábla segítségével. A képkötet több mint ezer fekete-fehér műtárgy-reprodukcióval illusztrálja az el­mondottakat, s az alkotók névsora szerinti rendben közli a bemutatott müvek címét, keletkezési idejét és egyéb adatait. A korszak művészetének mind a szöveg-, mind a képanyag tekintetében ez a kiadvány az első átfogó igényű, teljességre törekvő feldolgozása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom