Aristoteles: Organon, Katégóriák. Herméneutika. Első analitika - Görög és latin írók 7. (Budapest, 1961)

ARISTOTELÉS ORGANON I. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Görög és latin írók 7. Fordította RÓNAFALVI ÖDÖN éa SZABÖ MIKLÓS Szerkesztette éa a bevezető tanulmányt írta SZALAI SÁNDOR Az Organon, Aristotelés logikai fő­műve, a közvetlen tanulmányozás számára eddig nehezen hozzáférhető alapvető forrásmunkák közé tartozott, mert szövege megértési nehézségeket rejt magában, ezenfelül pedig éppen fő részében úgyszólván „logikai gyors­írással” íródott, s elejétől végig át­szövik a görög filozófia és tudomány kevéssé ismert vonatkozásaira való utalások. Részben ez a magyarázata annak, hogy még a tudományos világ is évszázadokon áí többnyire csak másodkézből, mégpedig leginkább sko­lasztikus eredetű latin fordításokból, átírásokból és tankönyvszerű kivona­tokból ismerte az aristotelési logikát. A modern logikai kutatás mutatta meg, hogy milyen kiaknázatlan kin­csek rejlenek benne. Magyar nyelven az „Organon” mindeddig nem jelent meg. Mostani kiadása kétnyelvű: a görög szöveget a legkorszerűbb és világszerte elismert Boss- és Minio-Paluello-féle szöveg­­kiadás nyomán közli, míg a fordítás két nemrégiben elhunyt kiváló filoló­gusunk, Rónafalvi Ödön és Szabó Mik­lós munkája. A bevezető tanulmányt, az egyes részekhez csatolt tartalmi át­tekintéseket, valamint az egész szö­veget végigkísérő, részletes érteknező jegyzeteket Szalai Sándor írta, aki erre a célra saját kutatási eredményem felül a kommentár-irodalom és a leg­újabb keletű logikai, ül. logikatörté­neti szakirodalom ide vonatkozó anya­fát is feldolgozta. A most megjelenő . kötet az Organon első három részét, a Katégoriák, a Herméneutika és az Első Analitika könyveit tartalmazza, míg a hamarosan megjelenő II. kötet a Második Analitika, a Topika és a Szofisztikus Cáfolatok könyveit fog­lalja majd magában. ARISTOTELÉS ORGANON I. ' ' Ti nil. AKADÉMIAI KiADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom