Bánhegyi József [et al.]: Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve 1. - Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve 1. (Budapest, 1985)

BÁNHEGYI JÓZSEF TÓTH SÁNDOR UBRIZSY GÁBOR—VÖRÖS JÓZSEF MAGYARORSZÁG MIKROSZKOPIKUS GOMBÁINAK HATÁROZÓKÖNYVE 1—3. A mikroszkopikus gombák jelen­tősége, az élővilágban betöltött kulcs­szerepe, hasznos és káros hatásuk sokrétűsége szinte felbecsülhetetlen. Nem csoda, hogy világszerte, így hazánkban is megnövekedett az ér­deklődés e rendkívül heterogén s páratlan formagazdagságú mikro­organizmus-csoport iránt. Mintegy 40 000 faj tartozik ide. Mind a káros mikroszkopikus gombák elleni véde­kezésben, mind a hasznosak alkalma­zásakor alapvető fontosságú a fajok ismerete. Ennek a könyvnek első­rendű célja, hogy megbízható alapot nyújtson e fontos mikroorganizmus­­csoport fajainak identifikálásához dichotomikus határozókulcsok, illet­ve gazdanövények szerinti táblázatok segítségével. Ezt szolgálja az igen gazdag ábra- és fotóanyag is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom