Barta János, ifj.: A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit - Sorsdöntő történelmi napok 4. (Budapest, 1978)

IFJ.BARTA JANOS A NEVEZETES TOLLVONÁS Fordulatokban gazdag történelmünknek is egyedülálló eseménye az a lépés, amellyel II. Jó­zsef — „egyetlen tollvonással” — visszavonta rendeletéit. Ez a kuriózumszámba menő jelenet állította az uralkodó alakját a széles közönség érdeklődésének előterébe. A róla szóló szépiro­dalmi alkotások középpontjában rendszerint en­nek a helyzetnek tragikuma áll. De vajon milyen okok késztették II. Józsefet rendeletéi vissza­vonására? Vissza lehet-e forgatni egyáltalán akár csak tíz évvel is a történelem kerekét? Ezekre és még sok más kérdésre keresi a vá­laszt a kötet szerzője, amikor munkájában — a „nevezetes tollvonás” ürügyén — II. Józsefnek, történetírásunkban nemegyszer méltatlanul meg­ítélt, az utóbbi évtizedekben pedig méltánytalanul mellőzött alakjával foglalkozik. Munkája élvezetes olvasmányt kínál a történelem iránt érdeklődők számára. Akadémiai Kiadó • Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom