Beck Mihály: Újabb eredmények a komplex egyensúlyok vizsgálatában - A kémia újabb eredményei 9. (Budapest, 1972)

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 9. kötet A könyvsorozat 9. kötete köt komplexkémiai jellegű munkát tartalmaz. Beck Mihály „Újabb eredmé­nyek a komplex egyensúlyok vizsgálatában” c. összefoglaló­ja a komplex egyensúlyok ké­miájában az utóbbi 3—4 év alatt elért jelentősebb eredmé­nyek kritikai elemzését nyújtja, közel 460 új, eredeti munkára hivatkozva. E munka jól egészí­ti ki a szerzőnek az Akadémiai Kiadónál 1966-ben megjelent „Komplex egyensúlyok kémiá­ja” c. művét. Burger Kálmán „A Mössbau­­er-spektroszkópia alkalmazása a komplexkémiában” c. monog­ráfiájában a Mössbauer-spek­­troszkópia komplexkémiai alkal­mazásának teljes irodalmát dol­gozza fel. E magfizikai vizs­gáló módszer a kémiai szerkezet­­kutatásban csak újabban került felhasználásra. A tanulmány az első magyar nyelvű kritikai feldolgozás ebben a témakörben. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom