Benda Kálmán (szerk.): Magyarország történeti kronológiája 3. 1848-1944 - Magyarország történeti kronológiája 3. (Budapest, 1983)

MAGYAR-történeti KRONOLÓGIÁJA Főszerkesztő Benda Kálmán A Magyarország történeti kronológiája régi hiányt pótol. A négykötetes mű a kezdetektől 1970-ig öleli fel a magyar történe­lem eseményeit. Adatai a mindenkori országhatárok által befogott teljes területre terjednek ki, tehát 1919-ig a történelmi Ma­gyarország egészére. A Magyarországgal tár­sországi kapcsolatban élő Horvátország tör­ténetéből viszont csak a magyar fejlődéssel is összefüggő (tehát nem pusztán horvát) esemé­nyek kerülnek megemlítésre. Az országhatárra vonatkozó általános sza­bályt nem alkalmaztuk az államalapítás előtti időre. Bevettük tehát egyrészt a magyar őstörténet és a vándorlások adatait, valamint Magyarország földjének a honfoglalás előtti históriáját. Még egy kivételt tettünk: a politi­kai emigrációk és a határainkon kívül élő magyarok életének legfontosabb adatait is közöljük. A történelmi országhatáron belül viszont igyekeztünk valamennyi itt élő nép (nemzet) fejlődését szóhoz juttatni. A szomszédos népek múltjából, az egyete­mes történet eseményeiből csak a legfontosab­bakat közöljük, amelyek közvetlenül hatottak a magyar viszonyokra, vagy amelyek az emberi fejlődés általános mérföldkövei. Arra törekedtünk, hogy a történeti élet egészét átfogjuk. Tehát a politikai és katonai eseményeken túllépve a demográfiai, gazdasá­gi, társadalmi és kulturális fejlődés dátum szerint megfogható esményeit, jelenségeit is bevettük. / ORSZÁG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom