Benda Kálmán (szerk.): Magyarország történeti kronológiája 4. 1944-1970 - Magyarország történeti kronológiája 4. (Budapest, 1983)

MAGYAR­ORSZÁG TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA Főszerkesztő Benda Kálmán IV 1944-1970 Az igen rövid idő alatt elfogyott első kiadás után másodízben jelenik meg ez a széles körű érdeklődést és elismerést kiváltott négykötetes mű, amely a kezdetektől 1970-ig öleli fel a magyar történelem eseményeit. Adatai a min­denkori országhatárok által befogott teljes területre terjednek ki, tehát 1919-ig a történel­mi Magyarország egészére. A Magyarország­gal társországi kapcsolatban élő Horvát­ország történetéből viszont csak a magyar fejlődéssel is összefüggő (tehát nem pusztán horvát) események kerülnek megemlítésre. Az országhatárra vonatkozó általános szabályt nem alkalmaztuk az államalapítás előtti időre. Bevettük tehát egyrészt a magyar őstörténet és a vándorlások adatait, valamint Magyarország földjének a honfoglalás előtti históriáját. Még egy kivételt tettünk: a politi­kai emigrációk és a határainkon kívül élő magyarok életének legfontosabb adatait is közöljük. A történelmi országhatáron belül viszont igyekeztünk valamennyi itt élő nép (nemzet) fejlődését szóhoz juttatni. A szomszédos népek múltjából, az egyete­mes történet eseményeiből csak a legfontosab­bakat közöljük, azokat, amelyek közvetlenül hatottak a magyar viszonyokra, vagy amelyek az emberi fejlődés általános mérföldkövei. Arra törekedtünk, hogy a történeti élet egészét átfogjuk; tehát a politikai és katonai eseményeken túllépve a demográfiai, gazdasá­gi, társadalmi és kulturális fejlődés dátum szerint megfogható fontosabb eseményeit, je­lenségeit is. AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom