Benet Iván: Az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság. Az eszközigényesség vizsgálata - Közgazdasági értekezések 19. (Budapest, 1973)

BENETIVÁN AZ ÉLELMISZERTERMELÉS ÉS A MEZŐGAZDASÁG (AZ ESZKÖZIGÉNYESSÉG VIZSGÁLATA) Közgazdasági értekezések 19. A tanulmány a mezőgazdaság fejlesz­tésével kapcsolatos közgazdasági kér­désekkel foglalkozik. Rámutat arra, hogy a gazdasági fejlődés előrehaladá­sával a mezőgazdaság a modern élelmi­szertermelésnek csupán egyik szaka­szát alkotja. Az élelmiszertermelés magában foglalja a mezőgazdaságot, az ellátó ágazatok tevékenységét, és a feldolgozást, for­galmazást. Mivel a három fázis kö­zötti egymásrautaltság állandóan fo­kozódik, egy új népgazdasági ág létre­jöttéről beszélhetünk, mely a szak­­irodalomban agrobusiness néven sze­repel. A szerző tanulmányában ennek az új szemléletmódnak ad hangot. Ezenkívül részletesen foglalkozik a termelés eszközigényességének kérdé­sével is. A kötet elsősorban a mezőgazdaság közgazdasági kérdéseivel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembereknek szól, de hasznos ismereteket tartalmaz az oktatás számára is. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ■ BENETIVÁN M AZ ÉLELMISZERTERMELÉS 1 ÉS A MEZŐGAZDASÁG (AZ ESZKÖZIG KN YESSÉG |J VIZSGÁLATA) am •❖••••••••я kiado \vx*Xv .V.V.VeV.V.V.V.V>>>>>>>N>V.V.V.V.W>>>>>V.V.,.V.‘ штжшттшмт

Next

/
Oldalképek
Tartalom