Benson Katalin - Gálfi Béla - Schenker László: Pszichofarmakonok klinikai hatásának objektív pszichológiai vizsgáló módszerei - Pszichológia a gyakorlatban 29. (Budapest, 1976)

BENSON KATALIN-GÁLFI BÉLA­­SCHENKEB. LÁSZLÓ PSZICHOFARMAKONOK KLINIKAI HATÁSÁNAK OBJEKTÍV PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI (Pszichológia a gyakorlatban 29.) A korszerű pszichofarmakológiai ku­tatások számára nélkülözhetetlenek az objektív pszichológiai vizsgálatok eredményei. A gyógyszerek pszichés teljesítményjellemzőinek kutatásával lehetővé válik pl. a szkizofrén betegek számára legelőnyösebb terápiás lehe­tőségek kialakítása. A szerzők az egyénenként legmegfele­lőbb gyógyszerelés objektív megítélé­se céljából pszichológiai módszerek segítségével végezték vizsgálataikat a gyógyszerek hatásmechanizmusának megismerésére és a mellékhatások tisztázására. Megvizsgálták a neuro­­leptikumok, a depó-neuroleptikumok hatását a pszichés teljesítményjellem­zőkre, a gondolkodásra, az emléke­zetre, a figyelemre és a kondícionál­­hatóságra, továbbá a tanulási-meg­őrzési teljesítmények befolyásolható­ságát vitaminok hatására, a hormo­nális antikoncipiensek idegrendszeri mellékhatásait a gondolkodás és az érzelmek szempontjából. A szerzők nagy segítséget nyújtanak mindazoknak, akik különböző beteg­csoportok megfelelő gyógyszerelésé­nek kérdéseivel foglalkoznak. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST BENSON-GÁLFI-SCHENKER PSZICHOFARMAKONOK KLINIKAI HATÁSÁNAK OBJEKTÍV PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI PSZICHOLÓGIA

Next

/
Oldalképek
Tartalom