Berend T. Iván: Magyarország gazdasága az első világháború után 1919-1929. - Gazdaságtörténeti értekezések 4. (Budapest, 1966)

BEREND T. IVÁN—RÁNKI GYÖRGY MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN 1919—1929 AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST BEREND T. IVAN— RÁNKI GYÖRGY MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN 1919—1929 (GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK 4.) A monográfia korabeli for­rásanyagok feldolgozásával szé­les körű gazdaságtörténeti képét nyújtja a Horthy-rendszer első évtizedének. Részletesen elemzi az Osztrák-—Magyar Monarchia széthullását követő új területi és gazdasági feltételek között kiala­kult önálló állami és gazdasági élet változásait, kitér az ellenfor­radalmi rendszer gazdaságpoliti­kájának vizsgálatára, a gazdaság finanszírozásának problémáira és az ipari fejlődés kapcsán felme­rülő követelményekre. Értékeli a nemzetgazdaság fejlődésének cik­lusait, szerkezeti problémáját, főbb ágait s a háború utáni ma­gyar társadalom szerkezetében végbement változásokat, különös tekintettel a munkásosztály hely­zetére. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom