Berkovits Ilona: Zichy Mihály élete és munkássága. 1827-1906 - Zichy Mihály (Budapest, 1964)

BEKKOVITS ILONA ZICHY MIHÁLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA A múlt századi nagy magyar művészt, a cár udvari festő­jét, elsősorban grafikai alko­tásainak, színpompás akva­relljeinek szépsége, gondolat­bősége és gazdagsága, vala­mint könyvillusztrációinak költői kifejezőereje tette ma­radandó hírűvé. E kötetben megtalálhatók legnagysze­rűbb alkotásai, Az ember tra­gédiájához, Petőfi verseihez, Lermontov műveihez, Arany balladáihoz és Goethe Faust­jához készült híres illusztrá­ciói, valamint legszebb olaj­­festményei. A művész regé­nyes, hányatott életét és mun­kásságát ismertető könyv első része Zichy ifjúságával és első oroszországi tartózkodásával foglalkozik; a második rész párizsi és itthoni küzdelmeit vizsgálja; a harmadik rész a már véglegesen Oroszország­ban megtelepedett művész utolsó évtizedeinek történe­tét és alkotásait tárgyalja. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom