Berlász Melinda: Lajtha László - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1984)

BERLÁSZ MELINDA LAJTHA LÁSZLÓ Lajtha László századunk magyar zeneszerzésének és népzenetudo­mányának kiemelkedő képviselője. Alkotói és tudományos pályája Bartók és Kodály programjának szerves kiegészítője. Munkásságuk folytatójaként törekedett a magyar népzenei ismeretek teljesebbé téte­lére. Gyűjtőmunkájában, lejegy­zésmódjában, tudományszervező tevékenységében nemzetközi je­lentőségű eredményeket ért el. A Néprajzi Múzeum népzenei gyűjteményének közel négy évti­zeden át volt felelős vezetője. Ez a kötet gazdag pályájáról tömör, de átfogó összefoglalást nyújt. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom