Borbély Szilárd - Debreczeni Attila - Orosz Beáta - Szép Beáta (szerk.): Csokonai Vitéz Mihály: Feljegyzések - Csokonai Vitéz Mihály összes művei (Budapest, 2003)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Feljegyzések Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta BORBÉLY SZILÁRD DEBRECZENI ATTILA OROSZ BEÁTA SZÉP BEÁTA A kritikai kiadás e kötete a kéziratos hagyaték más kötetekben fel nem dolgo­zott részének közzétételére vállalkozik, bepillantást nyújtva a költő műhelyébe. Az igen sokféle szöveganyag tekintélyes részét a könyvkivonatok és kijegyzések alkotják. Közülük is külön említést érde­mel az a mintegy 130 könyvoldalnyi fel­jegyzés, amely mind a Kanári-szigetek­ről szól, kiterjedt és mély ismeretekről, valamint az érdeklődés felfokozott inten­zitásáról tanúskodva. Itt kaptak helyet to­vábbá a kötetek kiadásával kapcsolatos iratok, irodalmi tervezetek és a különféle jegyzetek. A kötet elsődleges célja a for­rásfeltárás, a szövegek hozzáférhetővé tétele, mert legnagyobbrészt eddig kiadatlan kéziratokról van szó. A jegy­zetapparátus elsősorban a feljegyzésekre vonatkozó adatok összegyűjtését végzi el, valamint a megértéshez legszüksége­sebb magyarázatokat igyekszik megadni. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom