Botka Ferenc: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1905-1945. Személyi rész A - K. - A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 6. (Budapest, 1982)

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 6. Botka Ferenc—Vargha Kálmán A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905 — 1945 Személyi rész I. A — К E nagy irodalomtörténeti vállal­kozás hatodik kötete а XX. századi magyar irodalomtörténeti bibliográfia személyi anyagának első részét tartal­mazza: az írók nevének betűrendjé­ben A-tól K-ig azokra az írókra vonat­kozó adatokat, akikkel a szakirodalom 1945 előtt (is) foglalkozott. Ez a kötet a gyűjtőkörébe tartozó írók műveiből a kritikai (illetve azzal egyenértékű) szövegkiadások, továbbá a személyi bibliográfiák, valamint az egyes írók­kal foglalkozó szakirodalomból a mono­gráfiák, tanulmányok, cikkek és bírála­tok bibliográfiai adatait tárja föl 1970- ig bezárólag. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom