Botka Imre - Erney György: Fogaskerékpárok méretezése. 2. Ferde fogazat - Fogaskerékpárok méretezése 2. (Budapest, 1974)

FOGASKEREKPAROK MÉRETEZÉSE BOTKA IMRE • ERNEY GYÖRGY FERDE FOGAZAT FOGASKEREKPAROK MÉRETEZÉSE BOTKA IMRE • ERNEY GYÖRGY FERDE FOGAZAT A fogaskerekek a gép szerkezetek nélkülözhetetlen elemei. Méretezésüknél a leglényegesebb feladat a főméretek meghatározása. A méretezéshez szük­séges tényezőket a könyv a Ganz—Botka-fogazat elméleti alapjainak felhasználásával, nagytel­jesítményű elektronikus számítógépekkel készí­tett táblázatokban közli olyan adatsűrűséggel, amely gyakorlatilag szükségtelenné teszi a táb­lázati értékek közötti interpolálást. A táblázatok felépítésének részletes ismertetése után következik a méretezés menetének világos és könnyen áttekinthető leírása. Ehhez csatlako­zik a táblázati adatok felhasználását bemutató, a gyakorlati életből vett néhány jellegzetes szám­példa. A már megjelent első kötet az egyenes fogazat méretezéséhez szükséges adatokat, táblázatokat tartalmazta. A 2. kötet a ferde fogazat méretezésének menetét írja le a 10, 20 és 30°-os hajlásszögre, és az egyes fogszámösszegekhez fogszámviszonyonként be­mutatja a kapcsolószög gyakorlatilag megvalósít­ható tartományának határértékeit is. A kétkötetes mű nemcsak a gyakorlott fogas­kerék-konstruktőrök számára nélkülözhetetlen, hanem mindenütt jól alkalmazható, ahol fogas­kerékpárokat terveznek. Segítségével logarléccel egyszerűen és gyorsan méretezhetők jó fogas­kerékpárok. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 963 OS 0218 6 AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom