Budai török számadáskönyvek 1550-1580 (Budapest, 1962)

BUDAI TÖRÖK SZÁMADÁSKÖNYVEK 1550 — 1580 Közzétette Fekete Lajos és Kdldy-Nagy Gyula A mú két nagy fejezetből áll. Az egyik fejezet a budai török vámállomás, a másik a budai török állampénztár pénztári naplójának teljes és pontos for­dítását adja a cimben megjelölt időköz egyes éveiben. A vám­állomás naplója naponként meg­nevezi az áruszállítókat, fel­sorolja az általuk hozott külön­féle árut, megjelöli mennyiségét és a kirótt vámot; az állam­­pénztár naplója szintén napról napra haladva ismerteti az aznapi bevételi és kiadási téte­leket. A két számadáskönyv tehát gazdag forrásul szolgál a törökkori Buda gazdasági életének és ezen keresztül a köz­napi élet részleteinek megisme­réséhez. A történészek e forrás­­közlésben a magyarországi török uralom berendezkedése korából, első emberöltőjéből nagyszámú, az ipar és kereskedelem, a pénz­ügyi számvitel, továbbá a köz­­igazgatás és a demográfia terü­letét érintő, eddig nélkülözött adalékot fognak találni. Hasz­nosan forgathatják továbbá a müvet a nyelvészek is, és mind­azok, akik a magyar történelem törökkori múltja iránt érdek­lődnek. A mű egyidejűleg Rechnungs­bücher türkischer Finamstellen in Buda (Ofen) 1550—1580 cím­mel, eredeti török nyelvű, arab betűs szöveggel, német nyelvű bevezetővel és összefoglalással is megjelenik kiadónknál.

Next