Csákvári Béla (szerk.): Biokatalízis a szintetikus kémiában - A kémia újabb eredményei 73. (Budapest, 1991)

A kémia újabb ered menyei >oppe László • Novák Lajos 3iokatalízis a szintetikus kémiában Majoros Béla nverz reaktivitás, szintézistervezés Akadémiai Kiadó • Budapest

Next