Csákvári Béla (szerk.): Citosztatikus hatású vegyületek kémiája - A kémia újabb eredményei 17. (Budapest, 1974)

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 17. kötet A kötet két tanulmányt tar­talmaz. Kuszmann János Cito­­sztatikus hatású vegyületek ké­miája c. monográfiájában a rák kemoterápiás gyógyíthatóságá­nak problémáját a kémikus szemszögéből közelíti meg. A különböző típusú citosztatiku­­mokat bizonyított vagy feltéte­lezett hatásmechanizmusok sze­rint csoportosítva ismerteti, beleértve a hatás és a szerkezet között eddig felderített össze­függéseket, valamint a gyógyá­szatban bevált fontosabb rák­ellenes szerek kémiai szintézisét. Bartha Béla, Csontos Gyula, Pályi Gyula Dodecil-benzolok c. munkájukban a detergensgyár­­tás alapanyagául szolgáló alkil­­-benzolok előállításának és gya­korlati felhasználásának kérdé­seivel foglalkoznak. Különös figyelmet fordítanak a biológiai lebonthatóság összefüggéseire. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom