Csákvári Béla (szerk.): Indukciós reakciók a kémiai analízisben - A kémia újabb eredményei 29. (Budapest, 1976)

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 29. kötet E kötet két analitikai kémiai monográfiát tartalmaz. Csányi László bemutatja azokat a redoxireakciókat, amelyeknél re­aktív köztitermékek képződése miatt nem várt folyamatok in­dulnak el, s így egyes esetekben meghiúsul, másokban viszont éppen lehetővé válik egy össze­tett rendszer valamely kompo­nensének meghatározása. Az analitikai kémia irodalmában ez az első olyan munka, amely az indukciós reakciókat köny­­nyen áttekinthető rendszerbe foglalja, és figyelmet szentel a reakciók mechanizmusának is. Krausz Imre az analitikai kémia egyik legjobban fejlődő ágát, a nem vizes oldószerek felhasználását tárgyalja, és ki­tér a titrálások kvantitatív ér­telmezésére is. Foglalkozik az oldatok savasságának jellemzé­sével, sav-bázis reakciók részlet­folyamataival, a közeg hatásá­val, valamint a redoxititrálások lehetőségeivel. Ismerteti a titrá­­lási görbék megszerkesztésének módszereit és a kapott adatok értékelését. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom