Csapláros István et al. (szerk.): Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köréből - Tanulmányok a … irodalmi kapcsolatok köréből 3. (Budapest, 1969)

Tanulmányok a csehszlovák—magyar irodalmi kapcsolatok köréből A gyűjtemény a csehszlovák—ma­gyar irodalmi kapcsolatok egy-egy fő kérdésére hívja fel a figyelmet. A tanulmányok a történelmi és tár­sadalmi háttér alapos vizsgálata mellett elemzik a huszitizmus, a barokk korszak, a kuruc kor, a XIX. század első és második fele, századunk eleje, a két háború közti időszak, majd a felszabadulás utáni kor irodalmának számos, eddig tel­jesen feltáratlan magyar—cseh és magyar—szlovák kapcsolatát és pár­huzamát, melynek ismerete a ma­gyar irodalom beható elemzéséhez is nélkülözhetetlen. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom