Cukor György: Az Energiaszukseglet es tervezese - Közgazdasági értekezések 5. (Budapest, 1964)

си К О It GYÖRGY és SÁGI MÁRTON AZ ENERGIASZÜKSÉGLET ÉS TÁVLATI TERVEZÉSE (Közgazdasági értekezések 5.) A népgazdaságtervezési mód­szerek fejlődésének eredménye­ként az utóbbi években előtérbe kerülte hosszútávlatú (15—20 éves) népgazdaságfejleszlési ter­vek kidolgozásának kérdése. Ez a mű hazai viszonylatban az első olyan nyilvánosságra került tanulmány, amely az energiaellátás, távlati tervezése kapcsán a távlati tervezés igen fontos módszertani kérdéseit tárgyalja. Elemzi az energiater­melés, ill. felhasználás tenden­ciáit, és foglalkozik a távlati tervek megalapozását szolgáló gazdaságossági számítások elvi és matematikai alapjaival. Meg­vizsgálja a hazai energiastatisz­tika továbbfejlesztésének főbb kérdéseit, és áttekinti a témába vágó külföldi szakirodalom szá­mításait. CUKOR GYÖRGY Ц SÁGI MÁRTON Л «ЕВ» u ENERGIASZÜKSÉGLET HHK és JBjв Til LATI TERVEZÉSE IIebBÍhh вэ*%йй11и1 CvSJJwwIvBv akadémiai .«.•>v.v.v.v ■ЙЙ AKADÉMIAI KTADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom