Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában (Budapest, 1964)

BAN IMRE JULOW VIKTOR A DEBRECENI DIÁKÍRÓD ALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN Debreceni irodalomtörté­nészek nagy jelentőségű an­tológiát állítottak össze a XVIII—XIX. század jelleg­zetes debreceni diákkölté­szetéből. Ez a kéziratban terjedő, igen népszerű köl­tészet főleg Csokonai korá­ban, s közvetlenül halála után virágzott; belőle táp­lálkozott a Lúdas Matyi, Az elveszett alkotmány, A nagyidat cigányok vaskos Hu­mora, ezt dicsőítette Jókai És mégis mozog a föld c. regényében. Mindezek elle­nére maguk a szövegek mindmáig jóformán isme­retlenek, Az antológia a lírai, szatirikus, leíró dara­bok mellett több mulatságos elbeszélő költeményt s egy teljes iskoladrámát közöl, és a Hatvani-monda prózai töre­dékeit is tartalmazza. A be­mutatott anyag az irodalmi népiesség történetében is számottevő szerepet játszott. A gyűjteményt bevezető ta­nulmány és tudományos jegyzetanyag kíséri. A ki­advány elsősorban az iro­dalomtudományt érdekli, de a művelődéstörténet minden kutatója haszonnal forgat­hatja. Szellemes, mulatságos anyaga, sokszor bravúros verstechnikája bizonyára le­köti az irodalomkedvelő nagyközönség érdeklődését is. I

Next