Deme Sándor: Gázionizációs detektorok - A sugárvédelem újabb eredményei 2. (Budapest, 1985)

A sugárvédelem újabb eredményei 2 Deme Sándor GÁZIONOZÁCIÓS DETEKTOROK A könyv az ionizáló sugárzások mérésére szolgáló gáztöltésű detektorok működésével és felhasz­nálási területeivel ismerteti meg az olvasót. Te­kintettel arra, hogy a sugárvédelemmel foglal­kozóknak minden ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyen mérniük kell a sugárzás jellemzőit, mindazok részére hasznos a könyv, akik ionizáló sugárforrással dolgoznak, beleértve a tudomá­nyos kutatást, az ipari, a mezőgazdasági vagy az orvosi területet is. A gázionizációs sugárzásdetektorok a legrégeb­ben ismert detektortipusok közé tartoznak, ugyan­akkor fejlődésük napjainkban is igen gyors, ez a legszélesebb körben és a legnagyobb számban alkalmazott detektortípus. A szerző tárgyalja a detektorok általános kérdéseit, a klasszikus de­tektortípusokat (ionizációs kamrák, proporci­onális számlálók, GM-számlálók), valamint az utóbbi időben kifejlesztett helyérzékeny (koor­dináta-) detektorokat és a gázszcintillációs pro­porcionális számlálókat. A jelfeldolgozó készü­léket a felhasználó szemszögéből írja le, meg­könnyítve ezáltal az egyes detektorokhoz legmeg­felelőbb méröegységek kiválasztását. A könyv befejező része — a sugárzásfajták szerint csopor­tosítva — az alkalmazási lehetőségeket világítja meg. A gazdag illusztrációs anyag hozzájárul ahhoz, hogy az olvasó könnyen áttekinthesse a detektorok és alkalmazásaik főbb jellemzőit. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom