Domokos Péter: Hunfalvy Pál - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1986)

HOMOKOS PÉTER — PALÁDI-KOVÁCS ATTILA HUNFALVV PÁL (1810—1891) Hunfalvy Pál tudományos életmű­ve szinte áttekinthetetlenül gazdag. Nem volt a szó mai értelmében vett szaktudós, de munkásságával több szaktudomány önállósulásá­hoz, hazai kibontakozásához járult hozzá. Különösen a magyar nyelv­­tudomány és néprajz kifejlődésé­ben játszott meghatározó szerepet. Mindazt megismerni törekedett, amit a magyarság eredetéről, roko­ni kapcsolatairól, őstörténetéről csak tudni lehet. Behatóan vizsgál­ta a finnugor rokonság bizonyíté­kait, és kitartóan védelmezte a felismert tudományos igazságot. Történetíróként főként a székelyek és románok történelmét vizsgálta. A XIX. század második felében a hazai tudóstársadalom egyik vezér­­egyénisége volt. Pályája és munkás­sága a magyar tudománytörténet tanulságos fejezete. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom