Ember és világ. Tudomány és emberiség (Budapest, 1964)

Ára: 90,— Ft EMBER ÉS VILÁG TUDOMÁNY ÉS EMBERISÉG A Tudomány és emberiség c. népszerű tudományos évkönyv tavaly megjelent elsőkötete, mely­ben 36 különböző nemzetiségű kiváló tudós közérthető formában számolt be saját kutatásairól, az olvasók százezreinek elismeré­sét vívta ki. Az idei új kötet a már bevált formát új, tartalommal tölti meg, így tájékoztat a tudo­mányos gondolat legfontosabb új vívmányairól. Az egyes cikkeket ezúttal is maguk a kutatók írták. A kötet, amely különböző nem­zetiségű tudósok harminc cikkét tartalmazza, a következő fejeze­tekre oszlik: Az ember, A Föld, Részecskék, Világegyetem, Tech­nikai haladás. A szerzők közül a norvég T. Heyerdahl a Húsvét­­sziget titkának megfejtéséről, a olasz B. Pontecorvo a neutrínó­ról, az amerikai G. T. Seaborg a mesterségesen előállított transz­urán elemekről, a magyar Varga Jenő az éhség megszüntetéséről, a francia L. Couffignal a kiber­netikáról mint az irányítás művé­szetéről, a szovjet V. V. Tyeres­­kova pedig kozmikus utazásáról számol be. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next