Engel Gábor: Gazdaságos árukínálati döntések - Közgazdasági értekezések 9. (Budapest, 1967)

M W ENGEL GÁBOR Ж Ш FLÓRÉA GYÖRGY Л НИБ ШЯк И9^Н| швш„ DÖNTÉSEK Ш *aáÉ ГттЩгп 1 l'.VlV/XvVt'.'.'XV „ ,V*.V AKADÉMIA! .’’.'V/Xv/V, штт Engel Gábor—Florea György GAZDASÁGOS ÁRUKlNÁLATI DÖNTÉSEK (Közgazdasági értekezések 9.) A munka közérthető formában ismer­teti az árukínálattal kapcsolatos fogal­mak újszerű rendszerezését. Ezen be­lül olyan gyakorlati szervezési, illetve döntési módszerekkel szolgál, amelyek­nek ismerete nélkül egyetlen vállalatot sem lehet sikeresen vezetni az új gazdasági mechanizmusban. Foglalkoznak a szerzők az árukíná­lat mérési módszereivel, az árukínálati döntések tartalmával és a döntés helyességét meghatározó ismérvekkel. Felvázolják a kereslet figyelembevéte­lének lehetőségeit az árukínálat kiala­kításánál, valamint az ún. kockázati alap felhasználásának lehetőségeit. Is­mertetik az újszerű információrend­szert, az új rendszer gyakorlati alkal­mazásához szükséges közgazdasági­matematikai számításokat, továbbá azt a számítási módszert, amellyel meghatározható az esetleges leérté­kelések időpontja és mértéke oly érte­lemben, hogy a felesleges készleteket a legkisebb veszteség mellett lehessen értékesíteni. Bflpi AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom