Erdey-Grúz Tibor (szerk.): Természettudományi lexikon 1. köt. A-C. - Természettudományi lexikon 1. (Budapest, 1964)

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON hat kötetének mint­egy 40 000 címszava felöleli a ma­tematika, fizika, csillagászat, ké­mia, geológia és biológia egész területét. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON nagyjából a közép­iskolában szerzett ismeretekre épít; a legtöbb terjedelmesebb cikk nagyobb előképzettséget nem igénylő tájékoztatással kezdődik, s csak a továbbiakban közöl ala­posabb elmélyedést megkívánó ismeretanyagot. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON nemcsak a szakembe­rek szűk körének szól; haszonnal forgathatja mindenki, akit érde­kelnek az életünket rohamos tem­póban átalakító természettudo­mányok legújabb eredményei. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI LEXIKON nélkülözhetetlen min­den szakembernek is, ha tájéko­zódni kíván a szűkebb szak­májához kapcsolódó más tudo­mányágakban. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom