Ethnographia mutató 1940-1969 - Folyóirat mutatók 3. (Budapest, 1982)

MUTATO ETHNOGRAPH» — a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata — 1940 -1969./LI - LXXX ./évfolyamához összeállította: TÁTRAI ZSUZSANNA E kötet az Ethnographia 30 évfolyamának anyagában igazítja el a néprajz hivatásos kuta­tóit és a szakterület iránt érdeklődőket. A Mutató három fejezetre tagolódik. Az önálló művek mutatója a szerzők ábécérendjében, meg­jelenésük sorrendjében közli az önálló tanulmá­nyokat, kisebb közelményeket, híreket, könyv­­ismertetéseket, végezetül pedig a szerzőkről az Ethnographiában megjelent méltatásokat, nek­rológokat, megemlékezéseket. Külön vannak csoportosítva a névtelenül megjelent közlemé­nyek, valamint a Néprajzi Társaság hírei, meg­jelenésük időrendjében. Az Ismertetett művek c. fejezetben a „Katalógusok, atlaszok, bibliog­ráfiák, szótárak, szójegyzékek”, „Tanulmányok, tanulmánygyűjtemények, monográfiák, szöveg­­gyűjtemények” részletes bibliográfiai adataik­kal a szerzők ábécérendjében, a „Folyóiratok, időszakos kiadványok” a címek ábécérendjében találhatók meg. Az utolsó fejezet tárgy-, fogalom-, személynév- és földrajzinév mutató, amely feldolgozza az Ethnographia 30 évfolyamának összes tanul­mányait, kisebb közleményeit, híreit. Az ábécé­rendben összeállított tárgymutató az összefog­laló címszavak alá csoportosított tárgymegjelöló­­seivel, gondos utalórendszerével könynyíti meg a tájékozódást. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next